Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Ngày 14/8/2014

Một cơ hội việc làm tuyệt vời đến sáng nay một cách vô duyên, khiến mình ngơ ngẩn tiếc.

Tiếc cho những thứ tuyệt vời chẳng thành đôi thành cặp.

Chờ tiếp nào

Chẳng muốn buồn nữa, và hình như hết nước mắt rồi.
Nghe bài này cho tinh thần chiến đấu lên cao để "chiến đấu" với khách hang thôi

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Keep going!

Đừng buồn, có mình ở đây!
Hãy đi tiếp, từng bước một...
Không đi được thì lết, đến gần hơn với giấc mơ của mình
......
Dù buồn tê tái, dù mệt rã chỉ mong được ngất đi cho trôi hết trôi hết
.....

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

MTT đã trở lại!

Thế là gần một năm đã trôi qua!

Một năm với nhiều biến cố và sóng gió đưa đến cho tôi thật nhiều thất vọng và nước mắt.

Để rồi thấy mình thật khờ dại, chẳng qua cũng chỉ là vô thường thôi mà - sao cứ cố nắm giữ mãi để đau lòng?

Tôi quyết định đứng dậy, làm lại và làm tốt hơn trước nhiều lần.

Vì bản thân, hai con, gia đình và ước mơ của chính mình.

Tôi muốn sống một cuộc đời như mình mong muốn, có vài chữ vậy thôi mà sao đi mãi đi mãi ?

Ăn một con voi thì khó thật, vì vậy mỗi ngày tôi sẽ ăn 3 miếng.