Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Ngày 14/8/2014

Một cơ hội việc làm tuyệt vời đến sáng nay một cách vô duyên, khiến mình ngơ ngẩn tiếc.

Tiếc cho những thứ tuyệt vời chẳng thành đôi thành cặp.

Chờ tiếp nào

Chẳng muốn buồn nữa, và hình như hết nước mắt rồi.
Nghe bài này cho tinh thần chiến đấu lên cao để "chiến đấu" với khách hang thôi

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Keep going!

Đừng buồn, có mình ở đây!
Hãy đi tiếp, từng bước một...
Không đi được thì lết, đến gần hơn với giấc mơ của mình
......
Dù buồn tê tái, dù mệt rã chỉ mong được ngất đi cho trôi hết trôi hết
.....