Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Chép từ mảnh giấy trong túi


Cho em bé nhỏ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Cầu Trời Phật từ bi phổ thế
Cho hài nhi chuyển thế hồng trần
Ngưỡng nhờ đức cả thân âm
Phò trì trẻ dại khỏe thân hàng ngày
Trên tin cậy giao tay tôi gửi
Để ngày sau phụng sự lúc già
Đặng con hiếu thảo thuận hòa
Vinh quang trong sạch phước nhà dấu son
Ấy duyên phận xét soi ban thưởng
Gội nhuần ấn vô lượng vô biên
Không may gặp trẻ không hiền
Tôi nguyền dạy dỗ chẳng nề kho khăn
Tìm gương tốt tập tành cho trẻ
Cư xử đời theo lễ công minh
Bằng không chỉ lỗi sửa mình
Tội tôi ứng đáng không gì cậy tin
Đấng tạo hóa thương tình phàm tục
Tôi hết lòng nhịn nhục cố kiên
Khẩn cầu Trời, Phật, Thánh, Tiên
Giúp tôi tròn phần chẳng phiền nhọc thân
Vông hộ mạng Thiên, Thần liệt vị
Xin khử trừ tà khí nhiễm vương
Độ cho con trẻ an khương
Khỏi vương bệnh hoan tai ương vào mình
Nhờ sức lực anh linh che trở
Thêm tinh thần mạnh mẽ vẹn toàn
Gặp khi mưa nắng chẳng an
Thường năng đủ sức vững vàng chống ngăn

Nam Mô A Di Đà Phật!Cúng mụ

Lễ vật: 12 bông hoa trắng, 1 bông hoa đỏ
            12 quả
           12 bát cháo con
           12 nắm cơm nhỏ
           các thứ khác đều chia thành 12 món đều nhau
           12 nén nhang

Lòng thành thắp một tuần hương
Lễ bày tiến cung dâng lên tam tòa
Nào là ngũ quả hương hoa
Xin bà nhận lấy thiết tha lòng thành
Nào là mụ cả, mụ hai
Mụ ba, mụ bốn cùng là mụ năm
Mụ sáu, mụ bảy lai lâm
Mụ tám, mụ chín, thong dong mụ mười
Mụ mười một cho chí mụ mười hai
Thiên thai giáng xuống hương đài chứng minh
Mụ nào khôn khéo trăm bề
Thì mụ dậy dỗ hài nhi cho tường
Những khi cháu ăn cháu chơi
Cháu thức, cháu ngủ thì tôi ơn bà
Phòng khi đi chợ đường xa
Tôi khấn đến bà được hưởng lộc chúa Tiên
Lời tôi khấn được như nguyền
Để tôi làm phúc làm duyên ơn người
Bao nhiêu cái đẹn cái sài
Tôi khấn đến Chúa - Chúa thời bốc hót đổ ngoài biển khơi
Dạy ăn, dạy nói, dạy cười
Dạy đi, dạy đứng nên người thiết tha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét