Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Ngày 14/8/2014

Một cơ hội việc làm tuyệt vời đến sáng nay một cách vô duyên, khiến mình ngơ ngẩn tiếc.

Tiếc cho những thứ tuyệt vời chẳng thành đôi thành cặp.

Chờ tiếp nào

Chẳng muốn buồn nữa, và hình như hết nước mắt rồi.
Nghe bài này cho tinh thần chiến đấu lên cao để "chiến đấu" với khách hang thôi