Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

MTT đã trở lại!

Thế là gần một năm đã trôi qua!

Một năm với nhiều biến cố và sóng gió đưa đến cho tôi thật nhiều thất vọng và nước mắt.

Để rồi thấy mình thật khờ dại, chẳng qua cũng chỉ là vô thường thôi mà - sao cứ cố nắm giữ mãi để đau lòng?

Tôi quyết định đứng dậy, làm lại và làm tốt hơn trước nhiều lần.

Vì bản thân, hai con, gia đình và ước mơ của chính mình.

Tôi muốn sống một cuộc đời như mình mong muốn, có vài chữ vậy thôi mà sao đi mãi đi mãi ?

Ăn một con voi thì khó thật, vì vậy mỗi ngày tôi sẽ ăn 3 miếng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét