Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Tài liệu học tập: Dạy con học cộng trừ trong phạm vi 10 bằng phương pháp Math finger

Thời gian biểu:
Từ 3/7 - 6/7: mẹ học và thực hành phương pháp Math finger thành thạo đếm và cộng trừ trong phạm vi 10,  rồi hướng dẫn bố.
Từ 8/7 - 13/7: luyện cho con học đếm và cộng trong phạm vi 5, thưởng bằng cách tích điểm tô tượng
                       mẹ tiếp tục luyện
Từ 15/7-20/7: luyện cho con cộng đến phạm vi 10 và trừ trong phạm vi 5
Từ 22/7 - 25/7: luyện cho con cộng trừ trong phạm vi 10

Tài liệu hướng dẫn:
Học đếm:
Đếm ngửa bàn tay
Link gốc: http://www.youtube.com/watch?v=AG5cXnYNWZo

Đếm úp bàn tay
Link gốc: http://www.youtube.com/watch?v=K2tkp5x1llY

Cộng trừ trong phạm vi 10
Link gốc:  http://www.youtube.com/watch?v=lxTbRcmFF4Q
                      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét